Svet-Stranek.cz
Pobavit sebe i ostatní
Divadlo Postupice

2013 Advent:Pobavit sebe i ostatní

2013 Advent

Zkusili jsme uspořádat malý adventní koncert v kostele sv. Martina. Jednalo se spíše o neformální setkání u adventního věnce. Děti nacvičily dvanáct skladeb. Od písniček z kancionálu, přes lidové vánoční až po Benešovské roráty. Zároveň se doprovázely na hudební nástroje - Klára a Zdenka Suché varhany, Pavel Jíša varhany, Markéta Žížalová a Simona Filandrová flétna, Gábina Zachová kytara. Purpuru zazpívaly i "maminky" - Marta Filandrová, Michaela Šetková a Jana Žížalová. Závěrečnou Ave Maria zazpívala Nana Kobaladze Nekvasilová. Ta také doprovodila děti na varhany při zpěvu Benešovských rorátů. Koncert se povedl, protože účinkující zpívali srdcem a diváci vytvořili krásnou adventní atmosféru.
Dětský sbor: Simona Filandrová, Jan Pavel Jíša, Adriana Konšelová, Aneta Kottnauerová, Denisa Kůstková, Tereza Patráková, Martin Řezníček, Klára a Zdena Suché, Natálie Šetková, Šimon a Lotka Tůmovi, Naďa a Saša Venderovi, Filip a Gábina Zachovi, Markéta a Martin Žížalovi.