Svet-Stranek.cz
Pobavit sebe i ostatní
Divadlo Postupice

Historie:Pobavit sebe i ostatní

Historie

Historie divadla v Postupicích
Ochotnické divadlo má dlouhou tradici avšak přerušovanou neméně dlouhými přestávkami.

Citát z Mixovy kroniky:
"Ochotnický divadelní spolek v Postupicích byl založen asi v letech 1855–1860 a zanikl v letech 1880. Pořádal divadelní představení na vlastním jevišti, jež časem vzalo za své. O jeho činnosti nedochovalo se památek."

Citát z Mixovy kroniky:
"Čtenářský spolek v Postupicích, založený r. 1893, pečuje o vzdělání svých členů kolujícími časopisy a pro širší obecenstvo pracuje divadelními představeními a knihami. 31.března r. 1921 čítal spolek 27 členů....Osvětová činnost přednáškami, činnou účastí členů ve veřejné knihovně a čítárně, hlavně však pořádáním 3 – 4 divadelních představení ročně.....

1920 založen divadelní odbor Sokola.
Hráli v hostinci U Hrabánků, později v hostinci U Zemanů a někdy i v přírodě.

Z dochovaných záznamů a vzpomínek:
1921 hráno 2x, 1922 1x, 1923 1x, 1928 2x
1930 Divotvorný klobouk (Klicpera)
1932 Revoluce na staré poště, hráno v hostinci U Zemanů, výtěžek věnován na stavbu sokolovny.
1932 otevřena nová sokolovna, největší rozmach divadla v obci, vedoucí Bohumil Matoušek (do r. 1939). Jako režisér a herec se zde angažoval tehdy začínající Déda Papež. V té době až 6 představení ročně. Dekorace maloval ak. malíř Karel Kupka.
1934 hráno 5x
1935 opereta Už táhnou a drama Černé oči
1936 Tatínek jde na manévry a opereta U bílého koníčka
1937 Bílá nemoc (Čapek) a Obrácení Ferdyše Pištory, celkem 6 předst.
1938 Otec (Jirásek), R.U.R. (Čapek), Grandhotel Nevada, 5 předst.
1939 Ulička odvahy a Jan Žižka, 6 předst.
1939 Divadlo Dédy Papeže z Prahy hrálo společně s místním DS Sokola Šamberkovu hru J. K. Tyl.

1946 po okupaci divadlo obnoveno, hra Rukopis času
1947 účast na soutěži divadelních souborů v Benešově (hr. Rukopis času a další předst.)
1948 Hrobčický z Hrobčic (nastudováno, nehrálo se kvůli nemoci)
1955 Paní Mincmistrová (také hostováno v Domašíně)
1958 Divotvorný klobouk
1960 Otec
Všechna představení byla (dle pamětníků) většinou vyprodána.

2009 Tři zlaté vlasy děda Vševěda - představení dětí i dospělých NOVÝCH ochotníků z Postupicka.
- Staré pověsti české - dvě představení, obě vyprodala sál
- Popelka - představení dětí, krásná výprava, hra se zpěvy
2010 Založeno sdružení Ochotnický divadelní spolek Postupice, o.s.
- O dvanácti měsíčkách - představení dětí, naučná pohádka o ročních obdobích
- Limonádový Joe - muzikál skvěle nastudovaný, 4 představení
2011 - Limonádový Joe - muzikál v podání dětí, vynikající dětské výkony
Naši furianti - klasika po našem, dospělí
2012 - založen soubor "malých" dětí. Tři zlaté vlasy děda Vševěda (malé děti), Princ a Večernice (velké děti), Víš přece, že neslyším, když teče voda (dospělí) - česká premiéra, uvedení kompletní americké hry.
2013 - Muzikál Světáci
2013 Popelka (malé děti), Kdo to byl (velké děti) - česká premiéra americké detektivky
2014 mladší děti Sněhurka, starší děti "Veselé zpívání"
2014 Detektivky "Kdo to byl?"
2015 Bedřich Smětana - Největší hity (připojuje se skupina Lahvátor)
2015 Hřebíková story a Pohádka na modré niti
2016 Děti: Mach a Šebestová, Pohádkové informační zprávy
2016 Pohádky P.R.S. - ZEMŘEL LUDĚK TUREK
2017 děti - Pavilon
2017 Proč muži neposlouchají a ženy neumějí číst v mapách
2018 Hasičský bál aneb Hoří, má panenko
2019 děti: Ukliď si ten pokoj, Junioři: Čekání na Godota
2019 Limonádový Joe po 10ti letech
2021 Letní sestřih - pandemické představení v létě na Podlesí
2021 Trhák - muzikál, děti natáčení hororového filmu Sourozenecká láska
Václav Šesták starší ve hře Divotvorný klobouk, 1958